Medarbetare

Peter Stars
(Region väst- och syd)

Mob: 0766-450 890
peter.stars@monomeet.se

Thomas Linneroth
(Region väst- och syd)

Mob: 0766-450 891
thomas.linneroth@monomeet.se

Fredrik Norblad
(Region väst)

Mob: 0766-450 894
fredrik.norblad@monomeet.se

Simon Strömberg
(Region väst)

Tel: 0766-450 898
simon.stromberg@monomeet.se

Sebastian Svensson
(Region väst)

Mob: 0766-450 892
sebastian.svensson@monomeet.se

Martin Noresson
(Region väst)

Mob: 0766-450 897
martin.noresson@monomeet.se

Jan Isacksson
(Region väst)

Mob: 0708-610 805
jan.isacksson@monomeet.se

Enok Ström
(Region väst)

Mob: 0766-450 899
enok.strom@monomeet.se

Lucas Isacksson
(Region väst)

Mob: 072-999 58 81
lucas.isacksson@monomeet.se

Joel Sjöberg
(Region väst)

Mob: 072-999 58 80
joel.sjoberg@monomeet.se