RBK-mätning

Fuktsakkunnig – Monomeet – RBK-mätning

Diplomerad Fuktsakkunnig – Täthetsprovning – Fuktskadeutredning  – Innemiljöutredning- Fuktsäkerhetsprojektering – Termografering – Uttorkningsåtgärder

Monomeet AB del av Raksystems Group

Diplomerad Fuktsakkunnig - LTH

 Konsulterna på Monomeet har i mer än 30 år arbetat med att hjälpa bygg- och fastighetsbranschen att producera ”friska hus”.

Bolaget har idag funnits i drygt 19 år och är i första hand verksamt i västra- och södra Sverige med HK i Göteborg och RK i Malmö. Vi arbetar i ett internt och även externt nätverk för att kunna bidra med rätt tjänster till våra kunder.

Våra tjänster levererar vi mestadels till nyproduktions- och ombyggnadsprojekt. Våra kunder är i första hand byggbolag och beställare. Merparten av kunderna har anlitat oss i tidigare projekt.

Monomeet – Kundmedarbetare för friska hus.

 Vi arbetar med alla områden inom fukt och lufttäthet.

Ny- och ombyggnad: Fuktsakkunnig / fuktsäkerhetskonsult (även Diplomerad fuktsakkunnig), fuktsäkerhetsprojektering, fuktberäkning / simulering, köldbryggeberäkning, energiberäkning, fuktmätning i betong (RBK-mätning), fuktbestämning av avjämningsmassa, fuktkvotsmätning i trä samt mätningar i övriga byggnadsmaterial, läcksökning och täthetsprovning av klimatskal.

Befintliga byggnader: Fuktinventering, fuktskadeutredning, utredning av innemiljöproblem.

Vi utför även torkuppdrag med maskiner (avfuktare, infravärmare och lufttransportörer) efter vatten-, fuktskador samt intensivuttorkning av betongkonstruktioner vid nybyggnad.

Läs mer under fliken tjänster.

Uppdragsgivare

Samarbetspartner

FuktCom
Fuktbutiken
Nordtec Instruments
Vaisala