RBK-mätning

Fuktsakkunnig – Monomeet – RBK-mätning

Diplomerad Fuktsakkunnig – Täthetsprovning – Fuktskadeutredning  – Innemiljöutredning- Fuktsäkerhetsprojektering – Termografering – Uttorkningsåtgärder

Monomeet AB del av Raksystems Group

Diplomerad Fuktsakkunnig - LTH

 Konsulterna på Monomeet har i mer än 30 år arbetat med att hjälpa bygg- och fastighetsbranschen att producera ”friska hus”.

Bolaget har idag funnits i drygt 19 år och är i första hand verksamt i västra- och södra Sverige med HK i Göteborg och RK i Malmö. Vi arbetar i ett internt och även externt nätverk för att kunna bidra med rätt tjänster till våra kunder.

Våra tjänster levererar vi mestadels till nyproduktions- och ombyggnadsprojekt. Våra kunder är i första hand byggbolag och beställare. Merparten av kunderna har anlitat oss i tidigare projekt.

Monomeet – Kundmedarbetare för friska hus.

 Vi arbetar med alla områden inom fukt och lufttäthet.

Ny- och ombyggnad: Fuktsakkunnig / fuktsäkerhetskonsult (även Diplomerad fuktsakkunnig), fuktsäkerhetsprojektering, fuktberäkning / simulering, köldbryggeberäkning, energiberäkning, fuktmätning i betong (RBK-mätning), fuktbestämning av avjämningsmassa, fuktkvotsmätning i trä samt mätningar i övriga byggnadsmaterial, läcksökning och täthetsprovning av klimatskal.

Befintliga byggnader: Fuktinventering, fuktskadeutredning, utredning av innemiljöproblem.

Vi utför även torkuppdrag med maskiner (avfuktare, infravärmare och lufttransportörer) efter vatten-, fuktskador samt intensivuttorkning av betongkonstruktioner vid nybyggnad.

Läs mer under fliken tjänster.

Uppdragsgivare

Monomeet

Monomeet är ett oberoende fukt- och innermiljöföretag inom bygg- och fastighetsbranschen. Specialiserade på mätning, rådgivning, miljöarbete och utredning.

VÄLKOMMEN!

På dessa sidor hittar du förtydliganden på vilka tjänster Monomeet erbjuder.

Vi är certifierade

För att kunna kvalitetssäkra våra olika tjänster, så använder vi ett kvalitetssystem i enlighet med ISO 9001:2015.

Kvalitet & miljö

I samband med kvalitetsarbetet så har vi även integrerat miljösäkringssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Kreditbetyg

Monomeet AB har tilldelats högsta kreditbetyg (AAA) sedan ett flertal år tillbaka i tiden.

Ekonomi

Vår ekonomiavdelning arbetar efter rutiner där vi erbjuder faktura per post, pdf-faktura via epost och e-fakturering.

Samarbetspartners

FuktCom
Fuktbutiken
Nordtec Instruments
Vaisala